แนะนำ Peplink Firmware7 ล่าสุด!! กับ “High Availability (HA) failover”

แนะนำ Peplink #Firmware7 New!! การทำ High Availability (HA) failover #ในรุ่นที่เพิ่งทำHAได้ Balance: 210, 310, 305, 380+, 2500 MAX: BR1, BR1 ini, BR1 Slim, BR1 Ent, BR1 Pro, BR1 IP67, Hotspot, Transit ดูการตั้งค่าง่ายๆ ทำ High Availability #HA #failover ระหว่าง 2xBR1 ด้วย Virtual Router Redundancy Protocol #VRRP สามารถใช้ #Pepwave MAX (Single Cellular /w redundant SIM) เริ่มการทำงานในโหมด High Availability (HA) failover ตั้งค่าวงเน็ตเวิร์ค Read More …