CYN เปิดหลักสูตรการจัดเก็บ Logs ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ด้วย Centralized Logs Server

หลักสูตรการจัดเก็บ Logs ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ด้วย Centralized Logs Server

รายละเอียดหลักสูตร

ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีการใช้งานโดยมิชอบจากบุคคลใดๆ ก็ตามที่ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่น ดังนั้นการเก็บ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560 จึงสามารถช่วยลดปัญหาการสืบสวน สอบสวน และการจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษ และรวมไปถึงการลดปัญหาอาญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยคุกคามอาญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วย

งานราชการหรือเอกชนและรวมไปถึงสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจจัดเก็บ Logs แบบ Centralized Logs Server

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   ผู้ดูแลระบบ (System admin ) หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ

ระยะเวลาการอบรม   จำนวน 8 ชั่วโมง

จำนวนผู้อบรม   30 ท่าน

ค่าใช้จ่าย   4,900 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%)

วันอบรม

รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลา 9:00 – 17:00 น.
รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลา 9:00 – 17:00 น.
รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลา 9:00 – 17:00 น.

 

วิทยากร  นายเจษฎา ทองก้านเหลือง

ตำแหน่งงานปัจจุบัน  IT Security Manager บริษัท ที-เน็ต จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน        บริษัท ที-เน็ต จำกัด, ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย

 • ทดสอบการเจาะระบบ (penetration testing)
 • ตรวจสอบช่องโหว่ระบบสารสนเทศ (vulnerability assessment scan)
 • ทีมที่ปรึกษาเพื่อตรวจประเมินระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Gap Analysis)
 • ทีมที่ปรึกษาออกแบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศผู้จัดการโครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (SOC)
 • ทีมที่ปรึกษาเพื่อตรวจประเมินระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO27001:2013)
 • ผู้จัดการโครงการเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (NOC Operation Center)

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 • Design and implement of Wireless LAN technology of NECTEC
 • Design and implement Security of Wireless LAN technology of NECTEC
 • Design and implement of Radius server, database server, authentication gateway and monitoring server for NSTDA-WIFI of NECTEC
 • Maneuver   for Security Cooperation (2009)
 • Maneuver   for Security Cooperation (2010)
 • Design and Implement of Radius server, database server, authentication gateway, monitoring server, Web server, SIP server and log server for WiMAX of NECTEC
 • Support and service network of ThaiCERT
 • Handle security incident via either phone or e-mail, advice for resolving computer virus and other malware (malicious software) problem
 • Write documents, articles, and FAQs about computer security on ThaiCERT web

ใบรับรองด้านวิชาชีพ  

 • Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 • Certified Ethical Hacker (CEH)
 • Certified Hacking Forensic Investigator (C|HFI)
 • Certified Security Analyst (E|CSA)
 • Peplink Certified Engineer (PCE)
 • Peplink Sales Specialist (PSS)

 

 

เวลา เนื้อหา
9.00-10.30 ·       ประวัติ พรบ. คอมพิวเตอร์

·       สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

·       อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

·       พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เรื่อง “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”

·       พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เรื่อง “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”

·       ความแตกต่างระหว่าง พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่อง “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” คอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2550 และฉบับปี 2560

10.30-10.45 Break
10.45-12.00 ·      หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·      หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

13.00-14.30 ·       โครงสร้างการจัดเก็บ Logs แบบ Centralized Logs Server

·       การทำงานของโพรโทคอล NTP และการตั้งค่า Sync Time

·       การทำงาน Graylog Server nodes

·       การทำงาน Elasticsearch nodes

·       การทำงาน MongoDB

14.30 -14.45 Break
14.45 – 17.00 ·       การทำงานของซอฟต์แวร์ Rsyslog และการตั้งค่าการส่ง Logs บนระบบปฏิบัติการ Linux

·       การตั้งค่าการส่ง Logs บนระบบปฏิบัติการ Windows

·       การตั้งค่าการส่ง Logs จากอุปกรณ์ Peplink

·       การตั้งค่า Security ในการส่ง Logs

หมายเหตุ :: รายละเอียดอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมในการอบรมหลักสูตรนี้มีดังนี้

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook CPU Core i5 GEN 4 ขึ้นไป
 2. Memory ขนาด 8 GB
 3. Hard disk พื้นที่ว่างขนาด 100 GB

สามารถเข้ามา ลงทะเบียนได้ตาม Link ด้านล้างครับ

–>  ” หลักสูตรการจัดเก็บ Logs ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ด้วย Centralized Logs Server “

สถานที่และการเดินทาง
อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 – 4709296