บริการติดตั้ง SD-WAN

ปัจจุบันเทคโนโลยี SD-WAN มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายองค์กรได้ 50-90% เลยทีเดียว และยังได้เพิ่มความเร็วจากรูปแบบเดิมที่จ่ายแพงๆ อยู่ เพิ่มขึ้นจากเดิม 10-100 เท่า มาลองดูเทรนแนวโน้มการเจริญเติบโตของตลาดโลกที่ใช้เทคโนโลยี SD-Wan มาช่วยตอบโจทย์ธุรกิจกันครับ

ที่มา : https://www.sdxcentral.com/articles/news/sd-wan-market-expected-1-3b-2020-ihs-says/2016/09/

โดยทั่วไป เป็นการเชื่อมต่อแบบทั่วๆไป