การเสริมสร้างความแข็งแกร่งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาปาเช่ (Hardening Apache)

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาปาเช่ (Hardening Apache) อาปาเช่ (Apache) ถือเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมและถูกนำไปใช้เป็น Server เป็นจำนวนมาก ดังรูปที่ 1 ซึ่งการติดตั้งเพื่อใช้งานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ยังต้องสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความแข็งแกร่งให้กับอาปาเช่ด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันผู้บุกรุก(Hacker) เข้ายึดครองเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ รูปที่ 1 สถิติผู้ใช้งาน Apache สถิติช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ดังรูปที่ 2 รูปที่ 2 แสดงสถิตช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache จากสถิติช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ดังรูปที่ 2แสดงให้ทราบถึงภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ไม่มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาจทำให้เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ถูกยึดครองและใช้เป็นฐาน (ฺBOTNET) ในการโจมตีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ทั่วโลก ขั้นตอนการการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเว็บเซิร์ฟเวอร์อาปาเช่ (Hardening Apache) บนระบบปฎิบัติการ CentOS ดังนี้ โดยพื้นฐานหลังจากการติดตั้งเว็ปเซิร์ฟเวอร์ Apache บนระบบปฎิบัติการ CentOS ค่าพื้นฐานหรือพาธไฟล์ต่างๆ ทีมีดังนี้ o   Document root Directory: Read More …