แนะนำ Peplink Firmware7 ล่าสุด!! กับ “High Availability (HA) failover”

แนะนำ Peplink #Firmware7 New!! การทำ High Availability (HA) failover #ในรุ่นที่เพิ่งทำHAได้ Balance: 210, 310, 305, 380+, 2500 MAX: BR1, BR1 ini, BR1 Slim, BR1 Ent, BR1 Pro, BR1 IP67, Hotspot, Transit ดูการตั้งค่าง่ายๆ ทำ High Availability #HA #failover ระหว่าง 2xBR1 ด้วย Virtual Router Redundancy Protocol #VRRP สามารถใช้ #Pepwave MAX (Single Cellular /w redundant SIM) เริ่มการทำงานในโหมด High Availability (HA) failover ตั้งค่าวงเน็ตเวิร์ค Read More …

Peplink Web Block

ตัวอย่างการ Block Web Site จาก Peplink : Firewall ไฟร์วอลล์ คือ เป็นตัวกรองข้อมูลสื่อสาร โดยการกำหนดกฎและระเบียบมาบังคับใช้โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลระบบเครือข่าย โดยความผิดพลาดของการปรับแต่งอาจส่งผลทำให้ไฟล์วอลล์มีช่องโหว่ และนำไปสู่สาเหตุของการโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ ไฟร์วอลล์ จะคอยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ระหว่างเครือข่าย หรือ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งคอยป้องกันการโจมตี สแปม และผู้บุกรุก ต่างๆ ที่ไม่หวังดีต่อระบบ ไฟร์วอลล์ จะทำงานเปรียบเสมือนยามเฝ้าประตู ที่คอยตรวจสอบ การเข้าออกต่างๆ ในสถานที่นั้นๆ ไฟร์วอลล์ ในองค์กรต่างๆ นั้นได้มีการตั้งสิทธ์ ในการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล หลักๆ 2 ประเภท คือ 1. การตรวจสอบข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต ซึ่งนับเป็นเขตที่เชื่อถือไม่ได้ ต้องมีการตรวจสอบและกลั่นกรองอย่างถี่ถ้วน 2. การตรวจสอบข้อมูลจาก อินทราเน็ต ซึ่งนับเป็นเขตที่เชื่อถือได้ การตรวจสอบข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในอินทราเน็ตนั้น ก็จะเบาบาง และ ค่อนข้างหละหลวม Feature Firewall ของ Peplink Balance  & Read More …

Social Hotspot Login By Peplink Pepwave

Social Wi-Fi Hotspot Login By Peplink Pepwave ระบบ Hotspot Login ผ่าน Social Facbook ใช้งานง่ายๆ ผ่านระบบ Cloud Menagement จุดเด่นของ Wireless Access Point Pepwave 1. ติดตั้งง่ายๆ แค่เสียบ internet ก็สามารถ รับ Auto Config จาก Cloud ได้เลยทันที 2. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ Network ก็สามารถ ทำงานได้ 3. ไม่ต้องลงทุนตั้ง  Server 4. สามารถ กำหนด Speed Download / Upload ต่อ user ได้จากระบบ Cloud Management 5. หลังจาก Read More …