Centralized Logs Server

หลักสูตรการจัดเก็บ Logs ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ด้วย Centralized Logs Server (หลักสูตร 2 วัน) รายละเอียดหลักสูตร ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีการใช้งานโดยมิชอบจากบุคคลใดๆ ก็ตามที่ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่น ดังนั้นการเก็บ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560 จึงสามารถช่วยลดปัญหาการสืบสวน สอบสวน และการจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษ และรวมไปถึงการลดปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ วัตถุประสงค์ • เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจถึงภัยคุกคามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน • เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเก็บรักษา ”ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” สำหรับหน่วยงานราชการหรือเอกชน และรวมไปถึงสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 • เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจจัดเก็บ Logs แบบ Centralized Logs Server • เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบริหารและจัดการ ”ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้ดูแลระบบ (System admin) หรือ Read More …

วิธีการตั้งค่า Streaming Youtube ใน Wowza

การกำหนดค่าใน Wowza ให้ Streaming ไป Youtube ทุกๆค่าใส่ตามช่อง แก้ค่า Destination Stream Name * โดยไปเอา Key ที่เราได้จากการสร้างช่องใหม่บน Youtube มาใส่ทุกๆครั้ง ถ้าต้องการเช่าระบบ หรือปรึกษา ถ่ายทอดสดต่างๆ ติดต่อเราได้ครับ 02-437-1210  หรือ 081-8100-292 (ชาย)

Peplink Web Block

ตัวอย่างการ Block Web Site จาก Peplink : Firewall ไฟร์วอลล์ คือ เป็นตัวกรองข้อมูลสื่อสาร โดยการกำหนดกฎและระเบียบมาบังคับใช้โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลระบบเครือข่าย โดยความผิดพลาดของการปรับแต่งอาจส่งผลทำให้ไฟล์วอลล์มีช่องโหว่ และนำไปสู่สาเหตุของการโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ ไฟร์วอลล์ จะคอยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ระหว่างเครือข่าย หรือ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งคอยป้องกันการโจมตี สแปม และผู้บุกรุก ต่างๆ ที่ไม่หวังดีต่อระบบ ไฟร์วอลล์ จะทำงานเปรียบเสมือนยามเฝ้าประตู ที่คอยตรวจสอบ การเข้าออกต่างๆ ในสถานที่นั้นๆ ไฟร์วอลล์ ในองค์กรต่างๆ นั้นได้มีการตั้งสิทธ์ ในการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล หลักๆ 2 ประเภท คือ 1. การตรวจสอบข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต ซึ่งนับเป็นเขตที่เชื่อถือไม่ได้ ต้องมีการตรวจสอบและกลั่นกรองอย่างถี่ถ้วน 2. การตรวจสอบข้อมูลจาก อินทราเน็ต ซึ่งนับเป็นเขตที่เชื่อถือได้ การตรวจสอบข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในอินทราเน็ตนั้น ก็จะเบาบาง และ ค่อนข้างหละหลวม Feature Firewall ของ Peplink Balance  & Read More …

Solution 3G / 4G Router ATM

Peplink , Pepwave Router 3G /4G LTE สำหรับงาน ATM รุ่นยอดนิยม ในต่างประเทศ ใช้เชื่อมโยงตู้ ATM สำหรับ DATA หรือ กล้อง CCTV / IP-Camera กลับไปยัง ธนาคารต่างๆ ระหว่างการเชื่อมต่อ VPN เข้ารหัส 256 bit แบบ AES ทำให้มีความปลอดภัยสูง

Social Hotspot Login By Peplink Pepwave

Social Wi-Fi Hotspot Login By Peplink Pepwave ระบบ Hotspot Login ผ่าน Social Facbook ใช้งานง่ายๆ ผ่านระบบ Cloud Menagement จุดเด่นของ Wireless Access Point Pepwave 1. ติดตั้งง่ายๆ แค่เสียบ internet ก็สามารถ รับ Auto Config จาก Cloud ได้เลยทันที 2. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ Network ก็สามารถ ทำงานได้ 3. ไม่ต้องลงทุนตั้ง  Server 4. สามารถ กำหนด Speed Download / Upload ต่อ user ได้จากระบบ Cloud Management 5. หลังจาก Read More …